filM x AJaLuGu x elu

Elusaatus nagu põnevusfilm

Mees, kes revolutsionääri ja vabadusvõitlejana, Eesti riigi looja ja hoidjana, osales pea kõigis Eestile pöördelistes ajaloosündmustes. Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu esimees, riigivanem ja hilisem Eesti eksiilvalitsuse pikaajaline juht presidendi ülesannetes – AUGUST REI väärib meie kollektiivses mälus samaväärset kohta Poska, Laidoneri ja Pätsiga.

Dokumentaal-animatsioon põhineb August Rei elulooraamatul „Mälestusi tormiselt teelt“ ning ajaloolase Jüri Anti monograafial „August Rei – riigimees, poliitik, diplomaat“.

Animatsiooni on võimalik kasutada tervikliku õppevahendina või selle üksikuid episoode vastava ajalooetapi tutvustamiseks.

Konkursid/Materjalid

ESSEE ja LOOMEKONKURSS 9.-12. klassile: kirjuta ennast Brüsselisse!

16. mai 2023.a: Toompea lossis kuulutati välja Eesti riigi looja August Rei ning Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu ajaloolist rolli mõtestava koolinoorte esseekonkursi võitjad. Parimate väljakuulutamise järel tõusid konkursil osalenud koolinoored Pika Hermanni torni iseseisvat Eestit kaema.

Võitjateks tuli nooremas vanusegrupis Artur Tšužas Jõhvi Põhikoolist, keda juhendas kooli ajalooõpetaja Kristi Klaamann ning vanemas vanuserühmas Maiken Meltsas Tallinna Saksa Gümnaasiumist, juhendaja kooli ajalooõpetaja Evely Kutsar.

***

Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös Eesti NATO Ühinguga ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsub osalema Eesti riigi looja ja hoidja August Rei sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkursil 9.-12. klassi õpilastele vanuses 15-19 eluaastat. Oodatud on ka MULTIMEEDIA lahendused.

Sind ootab kahepäevane linnapuhkus hilissuvises Brüsselis ja kingitused igale osalejale:

  • Esseekonkursi kaks parimat kirjutajat sõidavad europealinna Brüsselisse, kus saavad võimaluse tutvuda võimukoridoride ja ajaloolise vanalinnaga ning kohtuda  Euroopa Parlamendi Eesti saadiku Marina Kaljurannaga.
  • Loomulikult premeerime ka õpetajaid – preemiareis ka parimate juhendajatele.
  • Igale osalejale kingitus ja tänukiri.

Väljenda ajalugu tänapäevaselt – vali oma teema:

  1. “Meelsus, millega rajati oma riik: August Rei juhitud Asutav Kogu.”
  2. “Riigimeheks kasvamine: mis mind inspireerib August Rei eluloos.”
  3. August Rei valikud rahvusväeosade looja ja riigimehena. Paralleelid tänase julgeolekuolukorraga ja õppetunnid“.

Tähtaeg 10. aprill 2023.a.

Vaata juhendit: ESSEEKONKURSS_2023

Kontakt

Riigivanem August Rei SA

august.rei.sihtasutus@riigivanem.ee