filM x AJaLuGu x elu

Elusaatus nagu põnevusfilm

Mees, kes revolutsionääri ja vabadusvõitlejana, Eesti riigi looja ja hoidjana, osales pea kõigis Eestile pöördelistes ajaloosündmustes. Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu esimees, riigivanem ja hilisem Eesti eksiilvalitsuse pikaajaline juht presidendi ülesannetes – AUGUST REI väärib meie kollektiivses mälus samaväärset kohta Poska, Laidoneri ja Pätsiga.

Dokumentaal-animatsioon põhineb August Rei elulooraamatul „Mälestusi tormiselt teelt“ ning ajaloolase Jüri Anti monograafial „August Rei – riigimees, poliitik, diplomaat“.

Animatsiooni on võimalik kasutada tervikliku õppevahendina või selle üksikuid episoode vastava ajalooetapi tutvustamiseks.

Konkursid/Materjalid

MÄNGUFILMI STSENAARIUMI KONKURSS

Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös Eesti Filmi Instituudiga viis läbi August Rei elust kõneleva mängufilmi stsenaariumi/treatmenti konkursi.  

Žürii, koosseisus Kristian Taska, Peep Pedmanson, Jaak Juske, otsustas ühehääleselt parimat tööd mitte välja kuulutada. Auhinnafond otsustati jagada kolme parima töö vahel järgmiselt:

– „Üle piiri”, autor Raimo Jõerand, 2000 eurot;

– „Vennad marksistid ja nende armastus”, autor Olev Remsu, 1000 eurot;

– „August Rei”, autorid Joosep Spirka ja Triinu Kree , 1000 eurot;

Konkursile tuli esitada mängufilmi laiendatud esildis ehk treatment, mis on filmiloo kronoloogiline, stseen stseeni haaval esitatav narratiivne kokkuvõte loost, mis võib sisaldada minimaalsel määral ka dialoogi. Esildise pikkus on tavaliselt 10 – 15 lehekülge. Loodav stsenaarium ei pidanud katma kõiki August Rei rolle, vaid otsima kunstilist lahendust, mis aitab populariseerida August Rei olulist rolli Eesti ajaloos.

Vaata juhendit: EFI konkurss

 

ESSEEKONKURSS 9.-12. klassile: kirjuta ennast Brüsselisse!

Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös Eesti NATO Ühinguga ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsub osalema Eesti riigi looja ja hoidja August Rei 136. sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkursil 9.-12. klassi õpilastele vanuses 15-19 eluaastat. Oodatud on ka MULTIMEEDIA lahendused.

Sind ootab kahepäevane linnapuhkus hilissuvises Brüsselis ja kingitused igale osalejale:

  • Esseekonkursi kaks parimat kirjutajat sõidavad europealinna Brüsselisse, kus saavad võimaluse tutvuda võimukoridoride ja ajaloolise vanalinnaga ning kohtuda  Euroopa Parlamendi Eesti saadiku Marina Kaljurannaga.
  • Loomulikult premeerime ka õpetajaid – preemiareis ka parimate juhendajatele.
  • Igale osalejale kingituseks ajakirja Imeline Ajalugu 1+3 kuu tellimus ja lisaks igale osalejale ka tänukiri.

Kirjuta ajaloost tänapäevaselt:

  1. “Meelsus, millega rajati oma riik: August Rei juhitud Asutav Kogu.”
  2. “Riigimeheks kasvamine: mis mind inspireerib August Rei eluloos.”
  3. August Rei valikud rahvusväeosade looja ja riigimehena. Paralleelid tänase julgeolekuolukorraga ja õppetunnid“.

Tähtaeg 23. märts 2023.a.

Vaata juhendit: ESSEEKONKURSS

Kontakt

Riigivanem August Rei SA

august.rei.sihtasutus@riigivanem.ee