filM x AJaLuGu x elu

Elusaatus nagu põnevusfilm

Mees, kes revolutsionääri ja vabadusvõitlejana, Eesti riigi looja ja hoidjana, osales pea kõigis Eestile pöördelistes ajaloosündmustes. Eesti esimese parlamendi Asutava Kogu esimees, riigivanem ja hilisem Eesti eksiilvalitsuse pikaajaline juht presidendi ülesannetes – AUGUST REI väärib meie kollektiivses mälus samaväärset kohta Poska, Laidoneri ja Pätsiga.

Dokumentaal-animatsioon põhineb August Rei elulooraamatul „Mälestusi tormiselt teelt“ ning ajaloolase Jüri Anti monograafial „August Rei – riigimees, poliitik, diplomaat“.

Animatsiooni on võimalik kasutada tervikliku õppevahendina või selle üksikuid episoode vastava ajalooetapi tutvustamiseks.

Konkursid/Materjalid

ESSEE ja LOOMEKONKURSS 9.-12. klassile: kirjuta ennast Brüsselisse!

Osalejate tänamine ja võitjate väljakuulutamine toimus 19.06 kell Toompea lossi August Rei saalis koos ekskursiooniga Pika Hermanni torni. Zürii tunnistas parimaks nooremas vanusegrupis Kadi Kontkar Tartu Veeriku Koolist, keda juhendas kooli ajalooõpetaja Jane Pääsukene ning vanemas vanuserühmas Jaan Rajando Vanalinna Hariduskolleegiumist, juhendaja kirjanduse õpetaja Maris Vaher. Videode katekooria parimad olid Martha-Ly Lilleorg ja Johanna Palm Saku Gümnaasiumist, keda juhendas ajalooõpetaja Raigo Loide.

***

Riigivanem August Rei Sihtasutus koostöös Eesti NATO Ühinguga ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsiga kutsub osalema Eesti riigi looja ja hoidja August Rei sünniaastapäeva tähistamiseks esseekonkursil 9.-12. klassi õpilastele vanuses 15-19 eluaastat. Oodatud on ka MULTIMEEDIA lahendused.

Sind ootab kahepäevane linnapuhkus varasügiseses Brüsselis ja kingitused igale osalejale:

  • Esseekonkursi kaks parimat kirjutajat sõidavad europealinna Brüsselisse, kus saavad võimaluse tutvuda Euroopa Parlamendi võimukoridoride ja ajaloolise vanalinnaga.
  • Loomulikult premeerime ka õpetajaid – preemiareis ka parimate juhendajatele.
  • Igale osalejale kingitus ja tänukiri.

Väljenda ajalugu tänapäevaselt – vali oma teema:

  1. “Meelsus, millega rajati oma riik: August Rei juhitud Asutav Kogu.”
  2. “Riigimeheks kasvamine: mis mind inspireerib August Rei eluloos.”
  3. August Rei valikud rahvusväeosade looja ja riigimehena. Paralleelid tänase julgeolekuolukorraga ja õppetunnid“.

Tähtaeg 23. aprill 2024.a.

Vaata juhendit: ESSEEKONKURSS_2024

Kontakt

Riigivanem August Rei SA

august.rei.sihtasutus@riigivanem.ee